Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
09 2 lượt 69 16 lượt
66 2 lượt 79 16 lượt
69 2 lượt 71 15 lượt
74 2 lượt 42 14 lượt
89 2 lượt 57 14 lượt
92 1 lượt 61 14 lượt
96 1 lượt 52 13 lượt
79 1 lượt 09 13 lượt
82 1 lượt 10 13 lượt
71 1 lượt 89 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
10 1 lượt 76 1 lượt
12 1 lượt 64 2 lượt
19 1 lượt 30 3 lượt
35 1 lượt 88 3 lượt
38 1 lượt 77 4 lượt
42 1 lượt 75 4 lượt
45 1 lượt 31 4 lượt
47 1 lượt 34 4 lượt
49 1 lượt 36 4 lượt
50 1 lượt 08 4 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.